Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

cropped-logo.png

PSIHODRAMSKI PRAKTIČAR/KA

Edukacija za psihodramskog praktičara namijenjena je osobama koje žele povećati svoje osobne i profesionalne kompetencije u neposrednom grupnom i individualnom radu s ljudima koji ne uključuje psihoterapijske ciljeve.

Program za savjetovatelje u području seksulnog zdravlja

Obuhvaća prve dvije godine edukacije i omogućava stjecanje znanja o teoriji, filozofiji i metodologiji psihodrame, teoriji uloga, usvajanje i integriranje vještina primjene psihodramskih tehnika u prethodno psihoterapijsko, radno i/ili edukativno iskustvo, te osnove rada s grupama, grupnu dinamiku, sociometriju i sociodramu. Nakon završetka druge godine i ispunjavanja svih uvjeta edukacije za psihodramskog praktičara, osoba je usvojenim znanjem, iskustvima i sposobnostima stekla pravo primjene psihodramskih tehnika u domeni svoje profesije, u radu s nekliničkom populacijom. Psihodramski praktičar/ka može postati punopravni član/ica Centra za psihodramu.

Što podrazumijeva program edukacije za psihodramskog praktičara?

Program

16 sati iskustvene radionice prije početka edukacije

133 sata iskustveno-terapijskog rada u grupi ili 40 sati individualne psihoterapije

Edukanti za psihodramskog praktičara dužni su proći osobni iskustveno-terapijski rad od minimalno 133 sata unutar iste psihodramske grupe ili 40 sati individualne psihoterapije. Osobni rad dogovara se u pravilu s certificiranim psihoterapeutom Centra za psihodramu, odnosno bira se s liste koju na početku edukacije daju voditelji edukacije. Za edukante koji su već završili neku od priznatih psihoterapijskih edukacija, broj iskustveno terapijskog rada na sebi odredit će se u dogovoru s trenerima.

444 sati metodologije i teorije psihodrame

Metodologija psihodrame i teorija grupnog i individualnog rada podrazumijeva povezivanje osobnog rada s metodologijom psihodrame u edukativnoj grupi, teorijske seminare i testove znanja iz teorija psihodrame, psihoterapije, psihologije i psihopatologije koju provode edukatori ili predavači koji se bave tim područjem. Edukatni se pripremaju za svaku temu i diskusiju na osnovu unaprijed predloženog materijala uz vodstvo mentora.

75 sati supervizije

Supervizijski rad podrazumijeva direktnu superviziju u matičnoj eduativnoj grupi i indirektnu superviziju izvan matične grupe. Broj sati direktne supervizije je 55. Direktna supervizija se odnosi na primjenu psihodramskih tehnika u matičnoj grupi pod direktnom supervizijom edukatora. Broj sati indirektne supervizije je 20. Indirektna supervizija se odnosi na samostalnu primjenu psihodramskih tehnika u individualnom i/ili grupnog kontekstu preko protokola sa supervizorom. Edukanti biraju supervizore s liste predloženih supervizora.

80 sati samostalne primjene psihodramskih tehnika

Samostalna primjena psihodramskih tehnika u trajanju od minimalno 80 sati pod indirektnom supervizijom.

30 sati radionice transkulturnih studija – ISA

30 sati pisanja završnog rada

Ukupno: 808 sati (1 sati= 45 min)

Imate li dodatnih pitanja?

Kontaktirajte nas
logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy