Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

cropped-logo.png

Predavači i supervizori

Redovni predavači

Arbanas Goran

Psihijatar u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče

Psihijatar, forenzički psihijatar, psihoterapeut, grupni analitičar i seksualni terapeut. Stručno se usavršavao u Sheffieldu i Oxfordu te je položio europski ispit izvrsnosti iz seksualne medicine čime stječe naziv FECSM. Bio je prvi predsjednik Hrvatskog društva za seksualnu terapiju do 2020. godine. Rizničar je Europske seksološke federacije. Član je izvršnog odbora Međunarodne udruge za grupnu psihoterapiju i grupne procese. Izvanredni je profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u medicini. Voditelj je kolegija Ljudska seksualnost i Klinička seksologija. Područja znanstvenog i stručnog interesa su mu seksualna medicina, seksualna terapija i forenzička psihijatrija. Glavni je urednik hrvatskog izdanja Dijagnostičkog i statističkog priručnika za duševne poremećaje (DSM-5).

SUPERVIZOR

goran.arbanas@bolnica-vrapce.hr

Barolin Belić Nataša

Psihoterapeutkinja u privatnoj praksi

Diplomirala je teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, magistra geštalt psihoterapije (Master in Gestalt Psychotherapy), magistriralala je na European Accredited Psychotherapy Training Institute – Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta EAPTI-GPTIM. Posjedujem europske certifikate ECP (European Certificate of Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy) kao i Dopusnicu Hrvatske komore psihoterapeuta. Certificirana je seksualna terapeutkinja. Predsjednica je Hrvatskog društva za seksualnu terapiju. Predavačica je i supervizorica u edukaciji za seksualne terapeute i savjetnike HDST. Stalna je suradnica u emisiji Kod nas doma na HTV 1, gdje na popularan način promoviram teme vezane uz seksualno zdravlje i partnerske odnose. Povremeno sudjelujem i u drugim TV i radio emisijama, kao i u tiskovnim i digitalnim medijima.

SUPERVIZORICA

natasa@barolinbelic.com

Bašić Marković Nina

Liječnica obiteljske medicine, Ustanova za primarnu zdravstvenu zaštitu Srdoči u Rijeci

Specijalistica obiteljske medicine, asistentica na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Potaknula je otvaranje kolegija “Osnove seksualne medicine” na diplomskom i poslijediplomskom studiju te je organizirala poslijediplomske tečajeve “Osnove seksualne medicine”. Doktorirala na temu povezanost pretilosti i pojedinih seksualnih aspekata. Aktivna sudionica brojnih domaćih i međunarodnih kongresa i drugih znanstvenih događanja na temu seksualnog zdravlja kao i autorica znanstvenih radova o seksualnosti, autorica poglavlja “Erektilna disfunkcija” u udžbeniku “Smjernice u praksi obiteljskog liječnika”, poglavlja “Seksualnost u starijoj životnoj dobi” u priručniku “Osnove seksualne medicine”. Članica glavnog odbora HDST. Geštalt psihoterapeutkinja i aromaterapeutkinja.  Seksualna terapeutkinja postala je 2022. godine.

Mrduljaš-Đujić Nataša

Specijalistica obiteljske medicine, docentica na Katedri obiteljske medicine Medicinskog fakulteta u Splitu, radni vijek provela kao ruralni liječnik u ambulanti obiteljske medicine na otoku Braču, od 1987. godine, prvo u Bolu, zatim u Postirima.  Uža područja interesa su joj: edukacija, psihijatrija – psihoterapija, seksologija, osnos liječnik-pacijent, komunikacija u obiteljskoj medicini…. Završila je edukaciju iz grupne psihoterapije, individualne psihoanalitičke psihoterapije i seksualne terapije. Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, te u radu stručnih društava. Objavljuje više stručnih i znanstvenih članaka.

Jurin Tanja

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Po struci je klinička psihologinja, docentica na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirala je kliničku psihologiju, završila edukaciju iz kognitivno bihevioralne terapije, a 2013. godine je stekla naziv seksualne terapeutkinje. S područjem ljudske seksualnosti, seksualnog zdravlja bavi se od 2006. godine. Radi s parovima i pojedincima koji se javljaju s problemima u seksualnom funkcioniranju. Objavila je velik broj znanstvenih i stručnih radova iz područja seksualnosti. Osim istraživački i terapijski, intenzivno djeluje i na edukativnoj razini promovirajući znanja iz seksualnog zdravlja. Na studiju psihologije predaje kolegij Psihologija seksualnosti, a u Društvu čija je i suosnivačica aktivna edukatorica novih polaznika te supervizorica. Trenutno vodi tajničke poslove te je članica Upravnog odbora Društva. Članica je Hrvatske psihološke komore, STAR Society (Stress and Anxiety Research Society), Hrvatskog udruženja za kognitivno bihevioralne terapije (HUBIKOT). Dobitnica je Državne nagrade za popularizaciju znanosti 2017 godine.

SUPERVIZORICA

tjurin@ffzg.hr

Makarić Porin

Liječnik, psihijatar, Psihijatrijska bolnica Vrapče

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. Nakon diplomiranja i odrađenog pripravničkog staža u Klinici za psihijatriju Vrapče, 2014. godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za istu instituciju. Za vrijeme specijalizacije sudjelovao je u sklopu Europske federacije specijalizanata u programu razmjene specijalizanata u Engleskoj, Bristolu. Godine 2015. upisuje Poslijediplomski doktorski studij Translacijska istraživanja u biomedicini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pohađao je 2018. godine edukaciju pod pokroviteljstvom Europske psihijatrijske asocijacije o osnovama različitih psihoterapijskih pravaca održanu u Strasbourgu. U edukaciji je iz Kognitivno bihevioralne terapije od 2018. godine, a 2020. godine završio je edukaciju iz seksualne psihoterapije i trening iz ACT-a (terapija prihvaćanja i posvećenosti). U lipnju 2019. godine završava specijalizaciju iz psihijatrije od kada radi u Zavodu za afektivne poremećaje. Dosadašnji znanstveni rad očituje se autorstvom i koautorstvom u više indeksiranih publikacija te znanstvenih projekata. Aktivno je sudjelovao na više europskih i svjetskih kongresa na kojima je prezentirao veći broj znanstvenih radova. Autor je i koautor više poglavlja priručnika i knjiga. Trenutno je član Upravnog odbora HDST-a. 

porin.makaric@gmail.com

Štulhofer Aleksandar

Odsjek za sociologiju FIlozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Redoviti je profesor sociologije u trajnom zvanju pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao i vodio brojne domaće i međunarodne znanstvenim istraživačke projekte. Među najcitiranijim je znanstvenicima u svijetu. Suurednik je zbornika Sexuality and Gender in Postcommunist Eastern Europe and Russia (New York, 2005.). Od 2005. godine, konzultant je Svjetske zdravstvene organizacije u području bihevioralnog praćenja HIV-a. Član je Međunarodne akademije za seksološka istraživanja (IASR), znanstvenog odbora Europske seksološke federacije (EFS), te Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS). Član je uredništva znanstvenih časopisa Journal of Sex Research, Archives of Sexual Behavior i Culture and Sexuality. Predstojnik je Katedre za seksologiju i suradnik Kolaborativnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za praćenje HIV-a pri Školi narodnog zdravlja A. Štampar. Godine 2016., nagrađen je Zlatnom medaljom EFS za doprinos seksualnom zdravlju u Europi. Suosnivač je HDST-a te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima Društva. Od 2012. godine je seksualni terapeut koji se bavi savjetovanjem pojedinaca i parova u području seksualnog zdravlja. Godine 2010. objavio je popularnu knjigu o ljudskoj seksualnosti, seksualnom zdravlju i poremećajima (Što je za mene seks, Profil, Zagreb).

SUPERVIZOR

astulhof@ffzg.hr

Tiljak Hrvoje

Liječnik, specijalist opće medicine, privatna ordinacija obiteljske medicine u Zagrebu

Liječnik specijalist opće medicine. Aktualno naslovni izvanredni profesor na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ugovorni liječnik obiteljske medicine HZZO u koncesiji sa ordinacijom u Zagrebu. Aktivan je član Hrvatskog društva za seksualnu terapiju pri kojem je 2017. godine stekao naziv seksualni savjetnik. Jedan od osnivača Hrvatskoj udružbe obiteljske medicine za koju je od 1999. do 2003. g. glavni urednik časopisa «Medicina Familiaris Croatica». Publicirao je preko 100 znanstvenih i stručnih rada, te kongresnih priopćenja. Glavna područja stručnog i znanstvenog djelovanja su: obiteljska medicina, poslijediplomska i specijalistička edukacija, kvaliteta rada liječnika, informatizacija primarne zdravstvene zaštite, te medicinska seksologija. Sudjeluje u nastavi diplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studija sestrinstva. Iskazao kontinuirani interes za stručnu pomoć ugroženih skupina bolesnika (opijatski ovisnici, oboljelih od HIV-a i hepatitisa, osobe koji pate od rodne disforije). 

SUPERVIZOR

htiljak@gmail.com

Gostujući predavači:

Kuljanić Karin

Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka

Klinička je psihologinja i seksualna terapeutkinja s više od dva desetljeća radnog staža u KBC–a Rijeka u Zavodu za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju s radnim mjestom na Klinici za ginekologiju i porodništvo. Nakon diplome seksualne terapeutkinje aktivno sudjeluje u radu HDST i nastavi. Usavršavala se je kroz supervizijske radove s parovima i pacijenticama klinike s naglaskom na dvije glavne odrednice: seksualnost tijekom i nakon reproduktivnog  razdoblja, te seksualne poteškoće nakon onkološkog liječenja. Povećanje kvalitete seksualnog života, seksualne poteškoće u ostvarivanju roditeljstva, tranzicije u roditeljstvo i promjene u seksualnom zadovoljstvu, seksualnih poteškoća nakon operativnih zahvata i terapija neke su od najčešćih tema u radu s klijentima. Terapiju provodi na engleskom i talijanskom jeziku. Sudjeluje u izvođenju sveučilišne nastave na Fakultetu zdravstvenih studija i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Predsjednica je Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Tajnica je u drugom mandatu Europskog Društva za kvalitetu života Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka sa sjedištem u Briselu (European Organization for Research and Treatment of Cancer  Quality of Life Group). 

kkuljanic@gmail.com

Mamula Maja

Ženska soba

Osnivačica je i koordinatorica Ženske sobe, u okviru koje djeluje jedini specijalizirani Centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj. Po struci psihologinja, ujedno je i aktivistkinja za ženska prava, predavačica, trenerica, istraživačica i savjetovateljica za temu rodno uvjetovanog nasilja, sa ekspertizom za seksualno nasilje, više od 25 godina. Kao stručnjakinja u ovom području predsjednica je ili članica različitih nacionalnih odbora i radnih skupina u razvoju strategija ili javnih politika za borbu protiv nasilja nad ženama s posebnim naglaskom na seksualno nasilje. Do sada je objavila 8 knjiga, 8 priručnika, niz poglavlja u 26 knjiga iz područja seksualnosti i nasilja, 3 znanstvena i 27 stručnih članaka. Održala je predavanja na više od 50 domaćih i međunarodnih konferencija i znanstvenih kongresa. U HDST-u je stekla certifikat seksualne savjetnice 2017. godine te sudjeluje u izobrazbi novih polaznika edukacije iz seksualne terapije i savjetovanja predavajući znanje iz područja seksualnog nasilja. 

majam@zamir.net

Gladoić Håkansson Dubravka

Magistra primaljstva (mag.obs) te Magistra znanosti u području seksologije (Master of science in field of Sexology, MSc) Autorizirani specialist klinicke seksologije (NASC) u Svedskoj, Danskoj, Norveskoj, Finskoj, Estoniji i Islandu.
Autorizirana supervizorica klinicke seksologije u Svedskoj.
Kognitivno bihevioralni terapeut te mindfulnes instruktor.

Aktivno se bavi klinickom seksologijom vise od 25 godina radom u savjetovalistu za mlade u Malmeu te u seksoloskoj ambulanti koju vodi kao klinicki seksolog. Najveci dio klinickog rada obuhvaca seksualne disfunkcije kod muskaraca i zena te transrodnih osoba. Vodi ambulantu za Vulvodiniju u sklopu primarne zdravstvene zastite u gradu Malme, gdje radi po znanstveno dokazanom modelu sa individualnom te grupnom terapijom. Aktivna je sudionica svedskih i medjunarodnih kongresa te aktivna u svedskoj organizaciji seksologa gdje je clan tima za dodjelu diplome seksologa. Isto tako radi kao strucni supervizor seksologa u Svedskoj.
Predavac znanosti humane seksologije na diplomskom studiju sestrinstva i primaljstva na Fakultetu u Lundu te Master programu nauke o humanoj seksologiji u Malmeu. Magistarski rad koji je Dubravka objavila kao znanstveni clanak objavljen je u americkom znanstvenom casopisu za zenske studije na temu dostupnosti abortusa te priziva savjesti u RH.

dubravka12@yahoo.se

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy