Predavači i supervizori

Redovni predavači (abecednim redom):

Aleksandar Štulhofer

Goran Arbanas

Hrvoje Tiljak

Nataša Barolin Belić

Tanja Jurin

Gostujući predavači:

Dubravka Gladoić Håkansson

Karin Kuljanić

Maja Mamula

Supervizori:

Aleksandar Štulhofer

Goran Arbanas

Hrvoje Tiljak

Nataša Barolin Belić

Tanja Jurin

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy