Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

cropped-logo.png
HDST EDUKACIJA

Edukacija

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, član Europske seksološke federacije, organizira edukaciju/stručno usavršavanje iz seksualnog savjetovanja i seksualne terapije.

Edukacijski program traje dvije godine, ukupno 16 vikend edukacija od subote do nedjelje. Održava se, tijekom prve godine jednom mjesečno, 10 vikenda a tijekom druge godine 6 vikenda. 

aps
Saznajte uvjete upisa na našu edukaciju
  1. Psiholozi, liječnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi, socijalni rehabilitatori, više/visoke medicinske sestre i tehničari i osobe koje su tijekom studija/obrazovanja imale kolegije iz psiho-socijalnog savjetovanja

  2. Najmanje 26 godina starosti 

  3. Osobe koje prihvaćaju načela iznesena u Deklaraciji o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS)

  4. Poznavanje engleskog jezika; pojedina predavanja, radionice i dio literature bit će na engleskom jeziku

  1.  Psihoterapeuti i savjetodavni terapeuti
  2. Najmanje 26 godina starosti
  3. Osobe koje prihvaćaju načela iznesena u Deklaraciji o seksualnim pravima Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS) koju možete naći na http://www.worldsexology.org/content/sexual-rights-0
  4. Poznavanje engleskog jezika; pojedina predavanja, radionice i dio literature bit će na engleskom jeziku
  1. Dokumente iz kojih je razvidno da ispunjavaju kriterije
  2. Životopis

 

Cijena cjelokupne edukacije/stručnog usavršavanja iznosi 2.336,00 €, plativo u 16 mjesečnih rata po 146,00 €. U cijenu edukacije/stručnog usavršavanja nisu uključene individualne supervizije, koje će kandidati dogovarati sami, s odabranim supervizorima s popisa supervizora. 

Tijek edukacije

Trajanje edukacija

Edukacija počinje u listopadu 2023. i traje kroz 16 vikenda u trajanju od 2 godine, svaki vikend traje 16 školskih sati.

Sadržaj edukacije

Edukacija se sastoji iz teoretskog, praktičnog, iskustvenog i supervizijskog dijela.

Ispit znanja

Polaznici/e na kraju prve godine edukacije, odnosno na kraju drugog semestra pišu pismeni test znanja koji je uvjet za nastavak edukacije.

aps

Dodatni uvjeti za završetak edukacije

Usmeni prikaz (uz PTT prezentaciju) jedne teorijske teme pred edukacijskom grupom
Usmeni prikaz (uz PTT prezentaciju) slučaja pred edukacijskom grupom
Pismeni prikazi 6 završenih slučajeva
Završni razgovor o stečenom znanju i vještinama pred komisijom

Edukacija obuhvaća sljedeće teme po vikendima

30.9.-1.10.2023.

vikend 1

Psihoseksualni razvoj Biopsihosocijalna perspektiva ciklusa seksualnog odgovora

28.-29.10.2023.

vikend 2

Seksualno ponašanje i seksualni stavovi Seksualno ponašanje u adolescenciji, odrasloj dobi i starenju Klasifikacija i dijagnosticiranje poremećaja seksualnog zdravlja

25.-26.11.2023.

vikend 3

Seksualno zdravlje i seksualne poteškoća kod muškaraca i žena

16.-17.12.2023.

vikend 4

Intervencije kod seksualnih poremećaja

20.-21.01.2024.

vikend 5

Intervencije kod seksualnih poremećaja

17.-18.02.2024.

vikend 6

Čimbenici koji utječu na seksualno zdravlje Spolno prenosive bolesti i reproduktivno zdravlje Seksualno zdravlje i poteškoće kod starenja

23.-24.03.2024.

vikend 7

Seksualna orijentacija i seksualno zdravlje Rodni identitet, transrodnost i seksualno zdravlje

20.-21.04.2024.

vikend 8

Problematična i kontroverzna seksualna ponašanja

18.-19.05.2024.

vikend 9

Seksualno nasilje i zlostavljanje djece i odraslih

8.-9.06.2024.

vikend 10

Pismeni test Gost predavač/ica

vikend 11

Repeticija poremećaja i intervencija Etička pitanja

vikend 12

Intimnost i partnerstvo Grupna supervizija Teorijska izlaganja Prezentacije slučajeva

vikend 13

Seksualna igračke i pomagala Grupna supervizija Teorijska izlaganja Prezentacije slučajeva

vikend 14

Mindfulness i seksualnost Grupna supervizija Teorijska izlaganja Prezentacije slučajeva

vikend 15

Gostujući predavač/ica Grupna supervizija Teorijska izlaganja Prezentacije slučajeva

vikend 16

Grupna supervizija Prezentacija slučajeva Evaluacija

aps

posebne obveze

HDST – zastupan preko voditelja edukacijskog programa – ima pravo sudioniku/ci postaviti posebne obveze vezane uz tijek edukacije ili predložiti napuštanje edukacije ako smatra da za to postoje opravdani razlozi. U tom slučaju voditelji edukacije obavezno obrazlažu sudioniku/ci razloge svoje odluke. S isključenjem se raskida ugovorni odnos, sudionici nemaju pravo na povrat do tada uplaćenih troškova edukacije.

Prava i obaveze sudionika/sudionica edukacije

Cijena edukacije

2.336,00 €

Datum prijave nove generacije polaznika od 15.2.2023. do 1.7.2023. godine

Plaćanje je moguće u mjesečnim ratama ili odjednom. Uplata se vrši na žiro račun HDST-a.
Podaci za uplatu: HDST, Odvojak lukoranske 35, Zagreb, IBAN: HR15 24840081104323060 

Individualne supervizije nisu uključene u cijenu edukacije niti u satnicu radionica.
Sudjelovanje na radionicama je obavezno.
Sudionica/ik može izostati maksimalno 25 sati nastave po godini. Sudionici/ku se određuju posebni dodatni zadaci kao nadoknada za propuštene sate. 
Edukacijska grupa može izabrati predstavnicu/ka koja/i će zastupati interese grupe u odnosu na voditelje edukacije i HDST 
Pri upisu u edukaciju/stručno usavršavanje, svaki sudionik/ca potpisuje Ugovor o edukaciji koji regulira prava i obaveze sudionika/ca i HDST-a

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy