Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

cropped-logo.png

Upišite edukaciju iz osnovnih znanja o seksualnosti, seksualnog savjetovanja i seksualne terapije

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju provodi edukaciju  namijenjenu psiholozima, liječnicima, socijalnim radnicima, socijalnim pedagozima, socijalni rehabilitatori, više/visoke medicinske sestre i tehničari

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju punopravni je član Europske seksološke federacije. Na našim stranicama naći ćete podatke o Društvu i njegovim članovima, budućim edukacijama, te neke tekstove o seksualnom zdravlju koji bi vas mogli interesirati.

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy