Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

cropped-logo.png

Upišite edukaciju iz osnovnih znanja o seksualnosti, seksualnog savjetovanja i seksualne terapije

*Dodani su novi datumi za edukacije

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju provodi edukaciju namijenjenu psihoterapeutima, savjetodavnim terapeutima, liječnicima, psiholozima, socijalnim radnicima, socijalnim rehabilitatorima, višim/visokim medicinskim sestrama i tehničarima

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju punopravni je član Europske seksološke federacije. Na našim stranicama naći ćete podatke o Društvu i njegovim članovima, budućim edukacijama, te neke tekstove o seksualnom zdravlju koji bi vas mogli interesirati.

logo1

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju

Croatian Association for Sexual Therapy